Müzik Video PİYANO Piyanist Musiki Music
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Senfoni’sel İlahiler ALİ ALMIŞ SANCAK’INI ELİNE YunusEmre Muhammet Sünni Safi Alevi Mezheb Ali Hüsey

Özel Video

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URLAçıklama

Güneş Yakartepe “Ali Almış Sancağını Eline”Piyano ile çaldı, Yunus emre alevi mi dir Sünni (hanefi) midir ?. Bence O mezhepler üstü bir eşsiz üstaddır. Herkesin Gönlünde taht kuran harika bir şairdir.
Çocukluğumda Hacıannemin söylediği YunusEmre İlahileri ile büyüdüm. En fazla şiiri, ilahi yapılmış yüce Kişidir. Herkesin sahipleneceği, yararlanacağı ve benimseyeceği ulu ustadır.Allah'ın Sevgili Kuludur. Ne mutlu Onun kıymetini bilip, onu ayrıştırmadan sahip çıkana.Çünkü O herkese çok gerek.
Ali almış sancağını eline -Çekilip giderler mahşer yerine
Hasan 'ı Hüseyin'i almış yanına Ah ümmetüm diyü aglar Muhammed
Kıyamet kopıcak canlar uyanır
Kamil derviş mürşide dayanur
Yüzün yere koymuş Hakk\'a yalvarur
Ah Ümmetüm deyü aglar Muhammed

Uryan olmış yatar ol zaif tenler
Sararmış benizler söylemez diller
Mahşer yerine cemolmış erenler
Ah Ümmetün deyü aglar Muhammed

Yunus eydür gelin kadrin bilelüm
Fırsat elde iken tevhid idelüm
Ruhu için çok salavat virelüm
Ah Ümmetüm diyü aglar Muhammed
Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başlandığı 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği'nin kurulmaya başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir şair ve erendir. Yunus Emre, uzun bir süre Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhında çile doldurmuş ve dergâha hizmet etmiştir. Yunus'un yaşadığı yıllar, Anadolu Türklüğünün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî değil, çeşitli mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. Böyle bir ortamda, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî gibi ilim ve irfan önderleriyle birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yapmıştır. Yûnus Emre, "Risalet-ün Nushiyye" adlı mesnevîsinin sonunda verdiği;
Söze târîh yedi yüz yediydi
Yûnus cânı bu yolda fidîyidi
beytinden anlaşıldığı kadarıyla H. 707 (M. 1307-8) tarihlerinde hayattadır. Yine, Adnan Erzi tarafından Bayezıd Devlet Kütüphanesi'nde bulunan 7912 numaralı yazmada şu ifadelere rastlanmaktadır:
Vefât-ı Yûnus Emre
Müddet-i 'Ömr 82
Sene 720
Bu belgeden anlaşılacağı üzere, Yûnus Emre, H. 648 (M. 1240-1) yılında doğmuş, 82 yıllık bir dünya hayatından sonra H. 720 (M. 1320-1) yılında ölmüştür.
Doğduğu yer konusundaki tartışmalar Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy ile Karaman üzerinde yoğunlaşmaktadır. Menakıpnâmelerle şiirlerinden çıkarılan bilgilere göre Babalılardan Taptuk Emre'nin dervişidir. Hacı Bektaş ile ilgisi Vilayetname'den kaynaklanmaktadır. Yine şiirlerinden tasavvuf yolunu seçtiği, iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Anadolu kentlerini dolaştığı, Azerbaycan ve Şam'a gittiği, Mevlana'yla görüştüğü de bu bilgiler arasındadır. İşlediği konularla Anadolu'da gelişen Türk edebiyatının en büyük adlarından sayılan Yûnus Emre, yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkiledi. Hece ve aruzla vezinleriyle yazdığı şiirlerinde sevgiyi temel aldı. Tasavvufla, İslam düşüncesiyle beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah'la olan ilişkilerini işledi, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, İlahi adalet, insan sevgisi gibi konuları ele aldı. Çağının düşünüş biçimini ve kültürünü konuşulan dille, yalın, akıcı bir söyleyişle dile getirdi; kendinden önce yetişmiş İran şairlerinin, çağdaşlarının yapıtlarında geçen kavramlara yeni bir öz, yeni bir deyiş kattı. Bu yanıyla tasavvuf düşüncesini, Alevi-Bektaşi inançlarını zenginleştirdi. Kendisi tekke şiirinin Anadolu'daki ilk temsilcilerindendir.
"Emre" sözcüğünün anlamı
Anadolu’da farklı halk ozanlarının, aşığın ve dervişin isminde yer alan Emre sözcüğünün (örneğin, Yunus Emre, Taptuk Emre) Türkçede "Âşık" anlamına geldiği dilbilim açısından kesinleşmiş durumdadır. Bu kelimenin İmre kavramı ile bağlantılı olduğu kabul edilmektedir. Türk-Moğol dil bütününde ilaç, ağız, dişilik, işaret bildiren (Am/Em/İm) kökünden türeyen Amramak/Emremek/İmremek fiili âşık olmak demektir ve Emre kelimesi de âşık manası[2] taşır. Amrağ/Amra/Emre dönüşümüne uğramıştır. Anadolu da "imremek" ve "imrenmek" fiilleri bir şeyi çok sevmek, gıpta etmek, aşırı istek duymak[3] manaları taşır.
Eserleri
Divan
Yunus Emre'nin şiirleri bu Divanda toplanmıştır. Şiirler aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Kahraman (Karaman?) nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası, Bursa nüshası diye nüsha (kopya)ları bulunmaktadır.
Risaletü'n - Nushiyye
1307'de yazıldığı sanılmaktadır. Eser, mesnevi tarzında yazılmıştır ve 573 beyitten oluşmaktadır. Eser; dinî, tasavvufî, ahlakî bir kitaptır. "Öğütler kitabı" anlamına gelmektedir
Güneş Yakartepe “Ali Almış Sancağını Eline” Senfonik Formda Notalarını Yapılandırdı Piyano ile çaldı

Fazlasını Göster

Etiketler: şarkısı-türküsü-özlem-ney-thm-türkü-türk-halk-müziği-şehit-er-zara-türkü-makam-usul-ağır-aksak-derleyen-enstrümantal-türk-halk-müziği, türküler-ana-tv-televizyon-haber-türkçe-müzik-türkçe-yöresi-türkü-youtube trtmüzik-video-klip-trt-türk-albüm-ezgi-dvd-cd-şarkı-şarkı-sözleri-akorları, em-evi-cem-ev-ibadet-minare-ramazan-hayırlı-vaka-olay-ders-tarih-ms-osmanli-hukuk-teskilati-dini-ser-i-hukuk-kadi-kanunu-esasi-, cem-2010-ramazan-trt-2011-2010-2013-2010-ezgileri-kaite-hd-suleyman-sahin-turk-ali-almis-sancagini-el-süleyman-şahintürk-ali-almış-sancağını, eline-ilahisini-ve-kaliteli-klibini-buradan-kolayca-dinleyebilir-bu-ilahileri-ya-da-ezgileri-sevdiklerinizle-paylaşabilirsiniz-sami-özer, grup-dergah-ilahi-dinle-ilahiler-dinle-merkezi-grup-dergah-eyl-eki-kas-2009-grup-dergah-ilahi-dinle-ilahileri-bedava-dinleyici-almis-, kültür-evi-çocukları-çocuk-minik-müzisyen-piyanist-istanbul-kursu-eline-cem-evi-cam-ev-ümmetüm-yunusemre-ali-almış-sancakını-eline-çek-gider-, piano-armoni-eşlik-nota-güneş-yakartepe-piano-solo-enstrumantal-sen-tanrı-eş-dostum-beni-piyanist-türkçe-müzik-fantazi-arabesk-nostalji, trt-müzik-akşam-sefa-orjinal-alt-yapi-yönetmen-orjinal-trt-pop-şarkılar-yeniler-video-koro-grubu-çalgı-çalgılar-nelerdir-nota-sözleri-akorları, eğitim-osmanlı-music-evrensel-ud-kanun-keman-kudüm-bağlama-saray-efendi-han-udi-fasıl-konser-durak-dügah-hava-kırık-enstrümantal-folk-müzik-etiket-semah

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS