Müzik Video PİYANO Piyanist Musiki Music
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

PİYANO SENFONİK Yorum NİHAVEND SAZSEMAİ Mesud Cemil Bey Saz Eseri Semaisi Makam Senfoni Nihavent Not

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URLAçıklama

Saz Eserlerimizi Hiç Akustik Piyano Tını’ları ile Dinlediniz mi?. Polifonik Çok sesli Hazırladığım Armonileri Acaba Sevecek misiniz?
Eserleri Dinleyince Çok güzel ve Farklı bulacaksınız. Ümit ederim Seversiniz. Yorumlarınızı bekliyorum
Enstrümantal Türk Klasik Müziği Saz Eserleri Solo Piyano Serisi: 1
Piyanist Güneş Yakartepe, “NİHAVEND SAZSEMAİ Mesud Cemil bey” Müziğini Polifonik Şekilde Akustik Piyano ile Melodik form ile çaldı.
Nihavend SazSemai Mesud Cemil bey Makam Enstrumantal Saz Eseri v2+ Senfonisi Senfonik Senfoniler Piyano Enstrumantal Fon Müzikleri Güzel Nağmeler Piyano Piyanist Resitali
MESUD CEMİL
Mesud Ekrem Cemil 1902 yılında, İstanbul’un Cağaloğlu semtinde doğdu. Dahi sanatkar Tanburi Cemil Bey ile Saide Hanım’ın oğludur.Okul çağına gelinceye kadar babasının sanat atmosferi içinde büyüdü; evlerinde gelen büyük sanatkarları tanıdı. İlkokul çağına gelince babası okumasına karşı çıkmış, edep ve terbiye yeri olarak kabul ettiği Mevlevilik tarikatına intisab ederek Mevlevi dervişi olmasını ya da bir sanat öğrenmesinin
doğru olacağını ileri sürmüştü.Uzun tartışmalardan sonra, o zamanki okula başlama törenleri yapılmamak kaydiyle ilkokula başlatıldı.Okula başladıktan sonra da oğlunun dersleri ile ilgilenen Cemil Bey, genel kültürünün ilerlemesi için çalışmalar yaptırır ve Fransızca öğretmeye çalışırdı. Orta öğreniminiyılları arasında İstanbul Sultanisi’nde tamamladı.mesut
1920 yılında “Hukuk Mektebi”ne başladı ise de Şerif Muhiddin Targan ve hocası Sadeddin Arel’in tavsiyesi ile yarıda bırakarak musiki öğrenimi için Berlin’e gitti. Burada Stern Konservatuarı ve Müzik Akademisi’nde okudu. Akademinin hocası olan profesör Hugo Becker’in öğrencisi oldu. Bu sıralarda Almanya’da buluna Ali Sezin ile Mahmud Ragıp Gazimihal’i tanıdı; müzikolojiye yöneldi. Gazimihal’in aracılığı ile Curt Sachs, Hornbostel, Robert Lachmann gibi musiki bilginleri ile de ilişki kurdu. Berlin Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü’nde ses arşivi ve folklor incelemeleri yaptı. Genel kültür, edebiyat, sanat, dilbilgisi gibi konularda türlü yönlerden istifadeler sağladı.
Aziz Efendi'nin oğlu tanburi Zühdi Bey Udi Nevres Bey Reşad Erer Ahmed Irsoy Dr Suphi Ezgi gibi sanatkarları dinleyerek tanıdı Çocuktaki istidadi önce babası sezdi İlk musiki hocası Zühdi Bey'dir Sonra Kanuni Hacı Arif Bey'den makam usul dersleri aldı En sonunda Nevres Bey'den ud derslerine başladı Kısa zamanda büyük gelişme göstererek hocasının takdirini kazandi Ancak o gittikçe gelişen istidadına kendi kişiliğini sanat anlayışını katarak üstün teknik elde etmişti Kendisinden on yedi yıl ders alan Necmi Rıza Alışkan hatırasında şunlan söylüyor İstanbul Konservatuvarı icra heyetinde bulunduğum sıralarda gün mesai odasına girdiğim zaman arkadaşlarının melih yüzlü hürmet telkin eden tavırlı dediğim zaman Sizi iki kerre tebrik ederim Türkiye'de Refik Bey gibi ud çalan ikinci kimse yoktur buyurdular Sözlü eserleri Bahariye Mevlevihanesi şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede Rauf Yekta Bey özellikle Ahmed Irsoy'dan öğrendi Çok kudretli hanende olan sanatkar hocalarından geleneksel ses icramızın bütün inceliklerini öğrenmiş bu tekniği öğrencilerine öğretmiştir Ahmed Irsoy öğrencileri arasında Refik Talat Bey'in ayrı seçkin yeri olduğunu her zaman söylermiş Necmi Rıza Ahıskan eser için Ahmed Irsoy'a başvurduğunda Evladım Görüyorsunuz ki artık okuyamıyorum Refik bu eseri sana meşk etsin En ufak tahriften muarradır demiş Gerek İstanbul radyosunda gerekse Darülelhan'da uzun yıllar birlikte bulunan Mesud Cemil Ruşen Kam saz ses icrasında ud ustalığından sık sık söz ederler Nevres Bey'in icrasından daha teknik yol izlediğini üstün başarı elde ettiğini söylerlerdi Maalesef plak doldurmamış icrasından örnek günümüze gelmemiştir Refik Talat Bey çok öğrenci yetiştirmiştir Bunlar arasında Udi Hayriye Örs Dr Cemal Kamil avukat Suat Bey özellikle saz ses icrasında büyük başarı elde etmiş olan Cennet Hanım sayılabilir Musikiyi meslek geçim aracı saymadığından bu yan uğraşı ruh gıdası saydığından amatör çizgiden uzaklaşmamıştır Alpman'ın eserleri arasında özellikle saz eserlerinde belli orjinalite vardır Az güzel eserler vermiştir Geleneklere bağlı kalmakla beraber belirgin Batı etkisi sezilir Makamları modülasyonlar iyi kullanmıştır Sekiz saz semaisi ile şarkısı biliniyor
Ana Sayfa Türk Halk Müziği Nota Arşivi Türk Sanat Müziği Nota Arşivi Saz eserleri Tangolar Musiki Dernekleri Turkish Music Makamlar Acem Makamı Böyle Kuruldu Din Sesli Kitap
PİYANO SENFONİK Yorum NİHAVEND SAZSEMAİ Mesud Cemil bey Saz Eseri Semaisi Makam Senfoni nihavent Nota Arşivi Enstrumantal Saz Eseri Musiki Dernekleri Senfonisi Senfonik Senfoniler fasıl makam Taksim perşrev Enstrumantal Fon Müzikleri Güzel Nağmeler Pano Solo Piyanist Resitali Ana Sayfa mesut Türk Halk Müziği Notalar Türkü Sanat Saz eserleri Turkish Music Makamlar güfte beste Trt Safalar Türk tanbur NIHAVEND SAZ SEMAI Tanbur Ud ut udi Albüm Geçmişten Yansımalar Kanun Ney Çalışma Türkü saray bey efendi ney mey kanun sss

Fazlasını Göster

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS