Müzik Video PİYANO Piyanist Musiki Music
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Yaylılar Müzik Çalgıları Genel Bilgi

YAYLI MÜZİK ALETLERİ AİLESİ HAKKINDA KISACA ANSİKLOPEDİK BİLGİ

Keman ailesi, keman, viyola, çello(viyolonsel) ve kontrbas'tan oluşur. Bu çalgılar genellikle yay ile çalınmaktadır ama, özel etkiler elde etmek için değişik biçimde de kullanılabiliyorlar.

Bunların içinde en küçük, ama en tanınmış olanı kemandır.

KEMAN, Küçük boyutlu olduğu için, karışık ritimlerin ve hızlı pasajların çalınmasında kolaylık sağlar.

 

VİYOLA kemandan biraz büyüktür. Bu nedenle, daha uzun olan telleri, kemandan bir beşli pest olarak düzenlenir.

ÇELLO ise çok daha büyüktür. Telleri viyoladan bir sekizli pest olarak düzenlenir ve yere dayanarak çalınır.

Keman, Viyola,  ve Çello, orkestrada genellikle ezgi çalar ve armoniyi sağlarlar. Ailenin en büyük üyesi olan kontrbas ise, armoninin bas temelini oluşturur.

 Keman, Viyola, Çello Ve Kontrbasın dörder teli vardır. Tellerin açık olarak verecekleri seslerin frekansları da çizelgede belirtilmiştir.

Çizelgede verilen en tiz seslerin ötesinde, dördüncü tele basılıp boyu kısaltılarak, gitgide daha tiz birçok ses çıkarılabilir. Dolayısıyla çalgıların sağladığı ses aralığı, çizelgede görülenden geniştir.

Dört çalgıda da, teller bir köprünün (eşiğin) üzerine basmaktadır. Çalgıların bir göğsü ve sırtı vardır. Göğüs ve sırt levhaları yanlardan birleştirilerek kapalı bir hava hacmi elde edilmiştir.

Bu karmaşık sistemi oluşturan her bileşenin, kendine özgü doğal bir öz titreşim frekansı vardır. Her birinin sesinin sönme karakteristikleri de farklıdır.

Bütün bu özellikler birleşerek, karmaşık bütünün karakteristiklerini oluşturur. Her bir çalgıdaki teller, sapa yapıştırılmış, parmak tahtası denilen, uzun, ince, düzgün bir ağaç yapı üzerine geliştirilmiştir.

İcracı sol elinin parmaklarıyla, telleri belirli yerlerden parmak tahtasının üzerine bastırarak, uzunluğu değiştirir. Dolayısıyla, düğüm noktasının yeri ve oluşan karmaşık sesin bileşimi de değişmiş olur.

                        1. TEL           2. TEL        3. TEL         4. TEL

KEMAN           sol3(195,6)    re4(293,3)      la4(440,0)          mi5(660,0)

VİYOLA           do3(130,4)     sol3(195,6)    re4(293,3)         la4(440,0)

VİYOLONSEL  DO2(65,19)    SOL2(97,78)  RE3(146,7)       LA3(220,0)

KONTRBAS    mi1(41,25)      la1(55,00)      re2(73,30)         sol2(97,78)

Keman, fizikçiler tarafından en ayrıntılı olarak incelenmiş bulunan telli çalgıdır. 

 

RSS