Müzik Video PİYANO Piyanist Musiki Music
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Bakır Nefesli Çalgı Aletleri Nelerdir?

BAKIR - PİRİNÇ ÜFLEMELİ MÜZİK ÇALGILARI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Ağaçtan yapılan üflemeli çalgıların boyu biçimi ya konik ya da silindiriktir.

Gerçi yan delikler, ağızlık ve çan bu biçimi biraz karışıklaştırır ama, gene de her bir çalgı belli bir boru biçimine sahiptir. Pirinçten yapılan üflemeli çalgılarda ise, silindirik ve konik borular birleştirilmiştir.

Boru biçimi böyle olunca bu çalgıların rezonans spektrumu da hem silindirik boruların hem de konik boruların özelliklerini birlikte taşır. Ayrıca, ağızlık ve çanın varlığı da rezonans frekanslarını etkiler.

 

Bütün bunlara karşın, pirinç üflemeli çalgıların bazı üstünlükleri de vardır. Örneğin, ağaç üflemeli çalgılarda kullanılan kamışın titreşimlerinin hava sütununun titreşime zorlandığını, fakat sonunda üstünlüğü ele geçiren hava sütununun kamışı kendi öz titreşimlerine uydurduğunu biliyoruz.

Pirinç çalgılarda ise hava sütununu titreşime zorlayan şey çalıcının dudaklarıdır. Hava sütunu dudakları da kendisine uydurmak ister ama, kamışa göre çok daha büyük kütleli olan dudaklara istediğini yaptıramaz.

Yani sonuçta dudakların istediği olur. Pirinç çalgılarda akustik enerjinin tamamı çam kısmından yayılır.

Dolayısıyla, bu çalgılardan, özellikle yüksek frekanslarda, yönelmiş bir ses çıkar. Ayrıca, çana bir surdin takılarak sesin şiddeti azaltılabilir. Pirinç çalgılarda kullanılan surdinler, kendine özgü rezonans özellikleri bulunan delikli düzeneklerdir. Çandan çıkan seslerin içinde surdinin rezonans frekanslarına yakın olanlar surdin tarafından soğurulur ve böylece sesin şiddeti ve tınısı önemli ölçüde değişir. 

 

RSS