Müzik Video PİYANO Piyanist Musiki Music
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Popüler Makaleler


 • Ses Frekans ve Perde Nedir?

   Perdeyi kısaca bir sesin işitme sistemimizde uyandırdığı tizlik pestlik duygusu olarak tanımlayabiliriz.

   Bu duygunun ölçüsü, ses kaynağının titreşim frekansıdır. (dolayısıyla kulağımıza gelen ses dalgalarının frekansıdır).

   Bir Sesin Frekansı arttıkça perdesinin yükseldiğini (tizleştiğini), frekansı azaldıkça da perdesinin düştüğünü (pestleştiğini) söyleriz.

   Böyle olunca, PERDE, frekansın müzik dilindeki karşılığı da denebilir. Perdenin, sesin şiddetine ve dolayısıyla titreşimin genliğine bağlı olmaması, müzik bakımından sevinilecek bir olaydır.

  Müzikte kullanılan ses kaynakları, art arda veya bir arada, çeşitli ve belirli frekanslarda sesler çıkarırlar. Bunların toplamı müziği oluşturur.

   Eğer, frekans (ya da perde) titreşim genliğine (sesin şiddetine) fark edilecek kadar bağlı olsaydı, belirli frekansta ses çıkarabilmek için, titreşimin kesinlikle belirli bir genlikle başlatılması ve ses sürerken bu genliğin tizlikle korunması gerekirdi. Tellere sürdüğü yayı gerekenden biraz daha kuvvetle bastıran bir kemancı perdenin değişmesine neden olurdu.

  Belirli bir sesi çıkarırken sesini gitgide hafifleten bir soprano, dinleyiciler tarafından perdeyi gitgide düşürüyor gibi algılanırdı, vb. Bu durumda, bildiğimiz anlamda bir müziğin yapılmasına olanak bulunamayacağı açıktır. 

  Devamı.. »
 • Müzik Nedir Müziğin KısacaTanımı

   

   Müzik insan yada çalgı seslerinin belli bir biçimsel güzellik yada duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek biraraya getirilmesini içeren sanat dalı.

  Bu düzenleme kültürlere göre belirlenmiş ayrı melodi ve ritm (Batı müziğinde armoni) standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Sözcük kökeni Yunan mitolojisindeki esin perilerine verilen Musa adına dayanır.

  Tags: Müziği Tanımı Tarifi, Nedir, Kısaca, Tanımı, Müzik, Nedir, Vikipedi, video, piyano

  Devamı.. »
 • Müzik Çalgıları Enstrümanları Aletleri Nedir

  ÇALGILAR, MÜZİK ENSTRÜMANLARI, ALETLERİ, MUSİKİ SAZLARI NELERDİR

  Dünyada pek çok çalgı kullanılıyor.

  Çeşitleri bu kadar çoktur ama, dayandıkları ilkeler çok azdır. Biçimleri değişiktir, çeşitli maddelerden yapılmışlardır, çeşitli şekillerde çalınırlar;ama hepsinde de sesi oluşturan şey ya bir teldir, ya bir hava sütunudur, ya bir zardır veya levhadır.

  Bugünkü modern orkestralarda yüzden fazla icracı vardır. Bach zamanındaki orkestralar yirmi, Mozart zamanındakiler kırk kadar üyeden oluşuyordu.

  Orkestradaki çalgılar dört ana kümede toplanabilir. Birincisi ve en büyüğü telli çalgılar grubudur.

  Keman, viyola, çello(viyolonsel) ve kontrbas, orkestranın en önemli çalgılardır. İkinci kümeyi üflemeli çalgılar oluşturur.

  Flüt, obua, klarinet. basson, pikolo, bas klarinet, İngiliz kornosu, kontrabasson gibi çalgılar, ağaçtan yapılmış üflemeli çalgılardır.

  Fransız kornosu, trompet, trombon, tuba ise pirinçten yapılmış üflemeli çalgılardır.

  Üçüncü kümeyi, vurmalı çalgılar oluşturur. Timpani, çeşitli davullar, simbal, üçgen, ksilofon, vb bunlara örnektir.

  Bütün bunların dışında kalan piyano ve org da, biri telli biri üflemeli, çok gelişmiş iki çalgıdır.

  Devamı.. »
 • MÜZİK SESİ KAYNAKLARI NEDİR

  Zamanımızda her şey çok hızlı değişiyor. Bir ömür içinde, taşımacılıkta atlı arabalardan otomobillere, jet uçaklarına, uzay mekiklerine geçildiğini gördük.

  Hesap cetvellerinden, kollu mekanik hesap makinelerinden, avuç içine sığan ve çok daha fazla işlem yapabilen elektronik hesaplayıcılara geçtik.

   Bütün bu hızlı değişimin içinde değişmeyen bir şey var;

  ÇALGILAR hep aynı kalıyor. Keman, klarnet, trombon, tanbur, ut, kanun, ney, piyano, vb, temel yapılar hiç değişmeden ve hatta eskiden yapılmış olanlar örnek alınarak imal ediliyor.

   Niçin? Çünkü, çalgıların temel titreşim elementi olan tellerin, hava sütunlarının ve gergin zarların, özgün eşsiz bazı nitelikleri vardır ve bunların yerine başka şeyler koymak hiçte kolay değildir. 

   

   

  Devamı.. »
 • MÜZİK

  Genel bir deyişle müzik, duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır.

  Müzik sözcüğü eski Grek dilinden gelmektedir. Müzik bir sanat dalı olduğu kadar bir bilimdir de.

   

   Müzik, ilkel insanın doğadaki sesleri taklit etmesiyle başlamış, günümüzdeki modern halini alana kadar uzun bir süreçten geçmiştir.

  Etiketler: MÜZİK NEDİR, Ne Demek, Bilgiler, Piyano, Hakkında, Bilgiler, Kimdir, Nasıl, 

  Devamı.. »
RSS