Müzik Video PİYANO Piyanist Musiki Music
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

11 NURİ CEMALİ HAKKIN VİSALİ- ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE'MİYEM Güzel İlahi Musiki Koro Solo

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URLAçıklama

Güneş Yakartepe "ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE(Nuri Cemali)"" Senfonik( Çok Sesli ) Armoni Eşliği Notalarını Yazdı ve Piyano ile Çaldı
Güftesi Sıdkı Baba'ya ait Hicaz Makamında bir İlahi
nur i cemali hakkın visali
eyler tecelli dil olsa hali...
allah hu allah la ilahe illallah

talib i hak`senrehber dilersen
hasen ile huseyn muhammed ali...
allah hu allah la ilahe illallah

kıl şeyhe hizmet ver kalbe safvet
bulursun elbetbedr i kemali...
allah hu allah la ilahe illallah

canan gerekse
vuslat dilerse
çal tatlı nefse
seyf i celali...
allah hu allah
la ilahe illallah

gönülde sıdkı
yak nur ı aşkı
zikreyle hakk`ı
ruz i leyali...
allah hu allah
la ilahe illallah
ALLAHIN NURU CEMALİ NE DEMEKTİR
________________________________________
Namazlarda tesbihlerde "nuru cemali" ifadesi kullanılıyor bazı şiir ya eserlerde "nurundan peygamberi yarattı" "Zatının nurundan peygambere can rmiş" vb ifadeler geçiyor Bu ifadeler doğru mu değilse Allah Teala'yı nasıl tenzih edeceğiz bu gibi ifadeleri kullananların itikadi durumu nedir ?
Dini metinlerde dualarda zikirlerde Allah'ın (zatının sıfatlarının cemalinin ) nurundan söz edilir Alemlere rahmet Peygamberimizin de (s a ) ruhunun ilk yaratılan varlık olduğu Onun ruhunun Allah'ın zatının nurundan yaratıldığı da yine bazı metinlerde özellikle tasavvuf kitaplarında geçer Ben de Şemail isimli şiirimin bir kıt'asında şöyle demiştim:
Zatının nurundan rmiş sana can
Hilkate ruhunla başlamış Rahman
Yusuf'ta yok sende olan hüsnüan (güzellik)
Ahlakındır senin mucize Kur'an
Alemlere rahmet cemalin göster
Kölen rahmetine sığınmak ister

Nasıl anlaşılacağı nasıl yorumlanacağı konusu bir yana Kur'an'da Allah Teala hem nurundan hem kendisinin nur olduğundan hem de ruhundan söz ediyor Allah'ın nuru "Allah'ın dini İslam" manasında kullanılıyor (Tevbe: 9/32; Saff:61/8) Buhari'de geçen bir hadiste de Allah'ı görmekten bahsedilirken "O nurdur onu nasıl görebilirim" deniyor (Nur ışık aydınlık görülmez o başka şeylerin görülmesini sağlar)
Allah'ın göklerin yerin (buna bütün varlıkların manası da rilebilir) nuru olduğunu ifade eden ayetin meali şöyledir: "Allah göklerin yerin nurudur Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir Kandil bir cam içindedir cam inciyi andıran bir yıldızdır (bu kandil) doğuya da batıya da ait olmayan yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık ren mübarek bir zeytin ağacından yakılır Nur üstüne nur Allah nuruna dilediğini kavuşturur Allah insanlar için misaller riyor Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir " (Nur: 24/35)
Allah'ın nuru olunca hatta Allah bir manada nur olunca O'nun cemalinin zatının sıfatlarının isimlerinin de nuru olması tabiidir mantıklıdır
Allah Teala insanı nasıl neden yarattığını açıkladığı ayetlerden birinde şöyle buyuruyor: "Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş ona kendi ruhundan üflemiştir "(Secde: 33/9)
Şu halde Allah nurdur O'nun ruhu nuru vardır ama şüphe yok ki Allah'ın nuru bizim bildiğimiz ışık Allah'ın ruhu da bizim için yarattığı ruh değildir; biz Allah'ın zatının sıfatlarının isimlerinin hakikatlerini bilemeyiz bu konulardaki bilgimiz O'nun açıkladıkları ile sınırlıdır
Yaratılmışların övünç kaynağı Yüce Peygamberimizin (s a ) ruhunun ne zaman neden yaratıldığı konusunda Kur'an'da bir açıklama yoktur
Hadis kitaplarında en önce neyin neden yaratıldığını açıklayan bazı rivayetler vardır Acluni'nin Keşfü'l hafa isimli dilden dile dolaşan hadislerin incelenmesi ile ilgili kitabında "Allah'ın ilk olarak Peygamberimizin ruhunu kendi nurundan yarattığı başka şeyleri de bu nurdan var ettiği" konusu uzunca bir rivayette anlatılmıştır Önce yaratılanın Arş Kalem olduğunu ifade eden hadislerle bu hadis çeliştiği için de "kendi nev'i içinde ilk yaratılan " "Hz Peygamberin nurundan sonra ondan ilk yaratılan " şeklinde uzlaştırıcı açıklamalar/yorumlar yapılmıştır (I 262)
Bu rivayetlere göre ilk yaratılan şeyin böyle (hadislerde geçtiği gibi) olduğuna inanmak caizdir bu hadisler mütevatir (kesin bilgi ren kaynak) olmadığı için böyle inanmamak bu konuyu bilgi dışında bırakmak da mümkün caizdir Allah'ın nurundan ruhundan bahsetmek O'nu tenzih etmeye (O'na yakışmayan nitelikleri ondan uzak tutmaya) aykırı değildir; yeter ki bu ruhun bu nurun Allah'a mahsus olduğu nasıllık niceliği konusunda bir bilgimizin bulunmadığı inancı şuuru eksik olmasın
Nur Cemalin Kıskandırır Güneşi
Nur cemalin kıskandırır güneşi
Her bakışta yüreğime haz gelir
Aramak nafile bulunmaz eşi
Senin gibi bu dünyaya az gelir

Nur ı cemal: Güzel yüzlü nur
Güneş Yakartepe "ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE(Nuri Cemali HAKKIN VİSALİ)" Senfonik Formda Notalarını Yapılandırdı Piyano ile çaldı

Fazlasını Göster

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS